Call from Mars

decide which sound we will broadcast from Mars to Earth

In March 2023 the first European planetary rover will land on Mars as part of the ExoMars mission. The rover's landing platform will carry 11 sound recordings (selected in this project) in the memory of a Czech scientific instrument. The sound recording that receives the most votes before the ExoMars probe lands on Mars will be transmitted back to Earth.

Sound recording detail

Heart Image with ECG Curve (converted to sound)

Author: Jiří Pastor
Country: Czechia
Number of votes: 0
Basic description of sound
Obrázek srdce je převedený do nul a jedniček a pak převeden na zvukovou stopu. Do obrázku je vložena křivka EKG, která symbolizuje bušící srdce a vzhledem k tomu, že jde o základní vyjádření v nulách a jedničkách, tak by měl být srozumitelný celému vesmíru.
Basic description of sound (English)
The picture of the heart is converted into a binary sentence and then converted into a soundtrack. An ECG curve that symbolizes the pounding heart is inserted into the image, and since it is a basic expression in zeros and ones, it should be understandable to the entire universe.
Words of the recording
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□■■■□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□ □□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□ □□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□ □□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□ □□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□ □□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□ □□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□ □□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□ □□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ □□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ □□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ □□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ □□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ □□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ □□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□ □□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□ □□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□ □□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□ □□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□ □□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□ □□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□ □□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□■□□■□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□ □□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□■□□■□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□■□□■□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□■□□■□■□□■□□□□□□■■■■□□□□□■□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■□□■□□■□■□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□■■□□■■■□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■■■□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□■□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Back to the list of audio recordings

Vesmír pro lidstvo